al. Krakowska 10, 05-090 Janki

od 9:00 do 17:00, zamówienia do 16:40

22 108 97 01
22 108 97 02

22 116 89 44

Idea Bank SA ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa,

SWIFT: IEEAPLPA

PLN 50 1950 0001 2006 3621 9889 0002

EUR 91 1950 0001 2006 3621 9889 0040

USD 64 1950 0001 2006 3621 9889 0041